Kappalekuumasinkitysprosessi

Teräs puhdistetaan peittaamalla se laimeassa suola-tai rikkihapossa. Peittauksessa lähtevät pois ruoste ja valssihilse. Vesihuuhtelun jälkeen kappaleet upotetaan vielä juoksutekylpyyn, jossa pintaan tulee suojaava suolakerros estäen terästä hapettumasta ennen varsinaista sinkkikylpyä. Puhdistusvaiheiden jälkeen rakenne upotetaan sulaan (460°C) sinkkiin. Sinkki ja teräs reagoivat keskenään muodostaen pinnoitteen. Teräksen Si-pitoisuudesta ja upotusajasta riippuen kerrospaksuudet vaihtelevat 60-150 mikrometriin.
1.Maalin , rasvan ym. lian poisto
2.Ruosteenpoisto happopeittauksella
3. Vesihuuhtelu
4.Juoksuteainekäsittely
5.Kuivaus
6. Upotus sulaan sinkkiin
7.Jäähdytys ja viimeistely
8.Punnitus
9. Tarkastus ja mittaus

Ohutlevyn kuumasinkitysprosessi